cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Peuteropvang StapYes!


Peuteropvang StapYes! is onderdeel van Kinderdagverblijf De Zeebaboe en heeft twee locaties in de Jozefschool en Inova basisonderwijs.

Voor de opvang van uw peuter zijn er diverse groepen:

 • (halve) dagopvang peuters                18-48 maanden (07.00-18.00 uur)
 • peuteropvang (peuterspeelzaal)*      24-48 maanden (08.30-12.30 uur)

*De peuteropvang heet ook wel peuterspeelzaal. Ook de termen voorschool, groep-0, peuterschool of peuterspeelzaal worden gebruikt.

Vanaf welke leeftijd kan uw kind starten met de peuteropvang?
Inschrijven kan vanaf 18 maanden:
Indien u en uw partner beiden werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Uw kind kan starten met Peuteropvang vanaf 18 maanden.

Vanaf 2 jaar:
Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u al dan niet met een subsidie van de gemeente een ouderbijdrage. Hiervoor kennen we de nieuwe gemeentelijke regeling. Uw kind kan starten met peuteropvang vanaf 2 jaar.

Voor- en vroegschoolse educatie (VE)
Peuteropvang De Zeebaboe biedt voorschoolse educatie (VE) aan. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. VE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Wist u dat?
Op het gebied van kwaliteit en toezicht, peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang vallen. Dat betekent dat de kwaliteitseisen die voor kinderdagverblijven gelden, ook voor peuterspeelzalen gelden.

Voordelen Peuteropvang

 • Peuteropvang vanaf 18 maanden
 • Voor peuters met maar 1 werkende ouder
 • Voor ouders die niet werken
 • Voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
 • Indicatie “extra spelen en leren”
 • Indicatie “gelijke kansen”
 • Goede voorbereiding op de basisschool
 • Spelenderwijs leren
 • Ervaren en gecertificeerde medewerkers
 • Activiteiten die aansluiten bij de behoefte van het kind
 • Methode Uk en Puk. Een VVE-methode die aansluit bij de ontwikkeling van het kind, door een combinatie van spelen, werken en leren.
 • Kindvolgsysteem met een mentor voor ieder kind
 • Een vast dagritme
 • Dagopvang (hele of halve dagen)
 • Vakantieopvang met een gevarieerd programma
 • Babyopvang (0-2 jaar) kinderdagverblijf De Zeebaboe

Peuters met een risico op (taal)ontwikkelingsachterstand krijgen tijdens het 14- of 24 maanden consult bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie ‘extra spelen en leren’. Ouders kunnen met de indicatie hun peuter (gratis) 8 uren meer naar de peutergroep laten gaan. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige spreekt met de ouders over de reden van de indicatie en de voordelen van de peutergroep. Een peuterconsulent van het CJG kan helpen bij het aanmelden van de peuter bij de peutergroep.

Een peuter komt in aanmerking voor een indicatie voor ‘extra spelen en leren’ als:

 • de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, een opleiding heeft die lager is dan de startkwalificatie (dat is een opleiding mbo 1, lbo/vbo, praktijkonderwijs, vmbo basis of kader of lager);
 • thuis een andere taal wordt gesproken dan het Nederlands én het opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, is mbo 4 of lager;
 • de peuter achterstand heeft die is geconstateerd door de jeugdarts tijdens het consult van 24 maanden of later of door de vve-instelling bij observatie binnen drie maanden na plaatsing of later (achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten op SLO doelen).

Overstap basisschool
De Peutergroep is verbonden aan de basisschool. Dit maakt de overstap naar groep 1 van de basisschool fijn, klein en vertrouwd. Ook gaat er geen informatie over de ontwikkeling van het kind verloren.

https://onderwijs010.nl/themas/voorschool/

“Kleine stapjes maken een groot verschil”