cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Peuteropvang StapYes!


Peuteropvang StapYes! is onderdeel van Kinderdagverblijf De Zeebaboe en heeft twee locaties in de Jozefschool en Inova basisonderwijs.

Voor de opvang van uw baby en/of peuter zijn er 4 groepen:

 • (halve) dagopvang baby’s                       0-2 jaar (07.00-18.00 uur)
 • (halve) dagopvang peuters                     2-4 jaar (07.00-18.00 uur)
 • 2x peuteropvang (peuterspeelzaal)*       2-4 jaar (08.30-12.30 uur)

*De peuteropvang heet ook wel peuterspeelzaal. Ook de termen voorschool, groep-0, peuterschool of peuterspeelzaal worden gebruikt.

Vanaf welke leeftijd kan uw kind starten met de peuteropvang?
Vanaf 2 jaar:
Indien u en uw partner beiden werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Uw kind kan starten met Peuteropvang vanaf 2 jaar.

Vanaf 2,5 jaar:
Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u al dan niet met een subsidie van de gemeente een ouderbijdrage. Hiervoor kennen we de nieuwe gemeentelijke regeling. Uw kind kan starten met peuteropvang vanaf 2,5 jaar.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Peuteropvang De Zeebaboe biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Wist u dat?
Op het gebied van kwaliteit en toezicht, peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang vallen. Dat betekent dat de kwaliteitseisen die voor kinderdagverblijven gelden, ook voor peuterspeelzalen gelden.

Voordelen Peuteropvang

 • Peuteropvang voor peuters vanaf 2 jaar
 • Ook opvang voor peuters met maar 1 werkende ouder
 • Ook opvang voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
 • Goede voorbereiding op de basisschool
 • Spelenderwijs leren
 • Ervaren en gecertificeerde medewerkers
 • Activiteiten die aansluiten bij de behoefte van het kind
 • Methode Uk en Puk. Een VVE-methode die aansluit bij de ontwikkeling van het kind, door een combinatie van spelen, werken en leren.
 • Kindvolgsysteem met een mentor voor ieder kind
 • Een vast dagritme
 • Dagopvang (hele of halve dagen)
 • Vakantieopvang met een gevarieerd programma
 • Babyopvang (0-2 jaar) kinderdagverblijf De Zeebaboe

“Kleine stapjes maken een groot verschil”