cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Praktische zaken



image

Tarieven

Zorgeloze kinderopvang bij kinderdagverblijf De Zeebaboe is betaalbaarder dan u denkt! Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een (groot) deel van de kosten vergoed door de kinderopvangtoeslag. Wij hebben een uurtarief (2024) van € 10,25 zonder extra toeslagen en/of kosten.

De Zeebaboe is 51 weken per jaar geopend en biedt opvang van 07:00 tot 18:00 uur.

Afname kinderopvang is mogelijk per hele dag, ochtend of middag.

Tarief hele dagopvang 2024: € 10,25 per uur
Tarief halve dagopvang 2024: € 10,25 per uur
Tarief incidentele/extra opvang 2024: € 11,25 per uur


image

Flexibele opvang

Heeft u flexibele arbeidstijden dan kunt u gebruik maken van flexibele dagopvang. Voor het aanbod gelden de volgende voorwaarden; vast aantal dagen gedurende 51 weken; minimale afname van 2 dagdelen; breng- en ophaaltijden volgens onderstaand schema:

OCHTENDMIDDAGAVOND
7:00-9:00 uur12:30-13:30 uur16:00-18:00 uur

Voor een goede planning is het belangrijk dat u het rooster vóór de 1e van de maand doorgeeft aan onze administratie. Het aantal kindplaatsen flexibele opvang is in balans met het aantal dagen vaste dagopvang. Dit kan betekenen dat flexibele opvang op bepaalde dagen niet mogelijk is. U ontvangt hierover tijdig bericht.


image

Facturering en betaling

Bij De Zeebaboe neemt u kinderopvang af per dagdeel, gebaseerd op 11 uur per dag gedurende 51 weken, conform onze openingstijden. U betaald dit in 12 gelijke termijnen. U ontvangt de factuur per mail in de maand voorafgaand aan de opvang. Heeft u vragen over uw factuur neemt u dan contact met ons op.


image

Kinderopvangtoeslag

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt? De overheid draagt bij aan de kosten voor kinderopvang als u en uw partner werken, u een opleiding of een traject naar werk volgt (via UWV) bijvoorbeeld een re-intergratietraject.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Lees hier meer informatie over de kinderopvangtoeslag en belangrijkste veranderingen.

Let op! Vraag uw kinderopvangtoeslag aan binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind naar de kinderopvang gaat.

Het Landelijk Registratienummer (LRKP) van de Zeebaboe is 224645304.

Het Landelijk Registratienummer (LRKP) van StapYes Jozefschool is 221599903.


image

Rekenhulp

Bereken hier uw kinderopvangtoeslag en maak een proefberekening om te zien hoeveel u terug krijgt.



image

Kind-volgsysteem

De Zeebaboe volgt het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden, stimuleren en ondersteunen. Hiervoor gebruiken we de observatiemethode van KindIN. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om met deze methode te werken.

De observatie geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het kind. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een gesprek . Door het nauwkeurig bijhouden kunnen de pedagogisch medewerkers samen met de ouders tijdig reageren wanneer de ontwikkeling achterblijft en hierdoor zorgen dat een eventueel ontwikkelingsprobleem beperkt blijft. Wanneer het kind naar de basisschool gaat, geven wij het observatieboekje mee aan de ouders. Ongeveer twee maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, wordt een overdracht formulier peuter – kleuter ingevuld , met de ouders besproken en daarna afgegeven aan de nieuwe leerkracht van de gekozen basisschool. Zo kan een goede inschatting gemaakt worden van de ontwikkeling, wat het kind kan of waar het nog moeite mee heeft. Het helpt mee om de juiste start op school te maken. De basisscholen werken ook met observatieformulieren. dit zorgt voor een prettige overdracht en doorgaande lijn.

Waarom een kind-volgsysteem?

Door het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind te volgen en in kaart te brengen, kunnen pedagogisch medewerkers, in afstemming met de ouders, goed inspelen op de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van de kinderen. De observaties gebruiken wij als basis voor oudergesprekken, wat ervoor zorgt dat u een goed beeld heeft hoe het met uw kind gaat. Door te observeren kunnen onze pedagogisch medewerkers kinderen iets extra’s bieden op bepaalde gebieden en accenten in de begeleiding leggen. Een kind heeft bijvoorbeeld wat meer uitdaging nodig op motorisch of creatief gebied, en wat extra aandacht op taalgebied. Zo bieden wij begeleiding op maat en kunnen we opvallend heden of bijzonderheden op tijd signaleren.

Hoe werkt het?

De pedagogisch medewerker van uw kind observeert uw kind periodiek. Ieder kind heeft een eigen “volgboekje” waarin de observaties opgenomen worden. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden in welke mate uw kind nieuwsgierig en ondernemend is, zelfvertrouwen heeft en betrokken is bij activiteiten. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke stappen uw kind gemaakt heeft op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het volgboekje wordt op het kinderdagverblijf ongeveer drie maanden voor en drie maanden na de overgang naar een nieuwe groep ingevuld. Daarna volgt een welbevindengesprek met de ouders. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat vragen wij uw toestemming voor een overdracht naar de basisschool.



image

Veiligheid

Kinderopvangorganisaties willen kinderen een veilige omgeving bieden. Een omgeving, waarin een kind zich veilig en prettig voelt om zichzelf te zijn, te spelen, leren en ontdekken. Dit gaat niet alleen om een fysiek veilige omgeving, maar ook om een sociaal veilige omgeving. Het welzijn van de kinderen staat hierbij voorop. Jaarlijks wordt bij De Zeebaboe de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uitgevoerd.



image

Risico- inventarisatie gezondheid en veiligheid

Jaarlijks zijn wij verplicht de risico- inventarisatie gezondheid en veiligheid uit te voeren. Deze risico- inventarisatie wordt ook gecontroleerd door de gemeente en de GGD.



image

GGD

In opdracht van de gemeente worden alle kinderdagverblijven jaarlijks door de GGD geïnspecteerd volgens het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Aan de hand van deze inspectie ontvangt de kinderopvanghouder een rapport. Deze rapporten zijn vrij in te zien op onze locatie en kunt u bekijken via de website Landelijk Register Kinderopvang.



image

LRKP

Kinderdagverblijf De Zeebaboe is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Iedere kinderopvangvoorziening (of het nu een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang en gastouderbureau of een gastouder is) heeft in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Hieronder staan de links naar de pagina’s van het kinderdagverblijf van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het LRKP-nummer van De Zeebaboe is: 224645304
Het LRKP-nummer van StapYes Jozefschool is 221599903.



image

Erkend leerbedrijf

Zoek je een stage of leerbaan in het MBO? De Zeebaboe is een erkend leerbedrijf te vinden via www.stagemarkt.nl.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV).

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).



image

Tips, verbeterpunten & klachten

We doen er alles aan om je kind zorgzaam op te vangen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Aarzel dan niet om ons dat te laten weten. Waar je klacht ook over gaat, samen komen we vast tot een oplossing. Heb je tips of verbeterpunten? Laat het ons weten via info@zeebaboe.nl

In onze klachtenprocedure en Klachtenreglement lees je hoe we omgaan met klachten.

Met ingang van 1 januari 2016 is er een speciale geschillencommissie voor kinderopvang en peuterspeelzalen met een eigen klachtenloket. Als erkende kinderopvang zijn wij aangesloten bij het Landelijk klachtenloket kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.