cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Pedagogisch beleid


Pedagogisch beleidsplan

De manier waarop wij omgaan met de kinderen staat beschreven in ons pedagogisch beleid. In dit plan zijn concrete zaken opgenomen, zoals regels over het eten, het slapen, het spelen, het wel of niet tv kijken en wel of niet snoepen. U doet er verstandig het pedagogisch beleidsplan en werkplan goed te lezen. Zo kunt u nagaan of het beleid van het kinderdagverblijf overeenkomt met de opvoeding en verzorging, die u zelf voor uw kind voor ogen heeft.

Verzorging: Het kinderdagverblijf neemt in haar beleid op hoe de organisatie omgaat met zaken als verzorging, voeding, zindelijkheid en rustmomenten. Ouders kunnen op basis hiervan beslissen of dit past bij hun eigen ideeën en of zij wel of niet voor een bepaald kinderdagverblijf kiezen.

Met de knop hieronder kunt u het pedagogisch beleidsplan downloaden.


Download (PDF) Pedagogisch beleidsplan 2023-2024
Download (PDF) Pedagogisch werkplan locatie Inova 2021-2022
Download (PDF) Pedagogisch werkplan locatie Jozefschool 2021-2022