cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Nasz zespół


Od lewej do prawej: Vera, Ada, Kelly, Sayde, Marloes, Debora, Sabine i Hilde.


Jesteśmy małym, serdecznym, entuzjastycznym i profesjonalnym zespołem, z których wszyscy osiągnęli wykształcenie pedagogiczne. The Zeebaboe została założona 1 września 1997 roku przez Catry Hamer i Ada Montfoort. 01 września 2017 r. De Zeebaboe zostało przeniesione do Debora Montfoort, córki Adi. Od ponad 20 lat mamy doświadczenie w opiece nad dziećmi w Hoek van Holland.

Nasz zespół składa się z 7 stałych pracowników dydaktycznych. Ponieważ pracujemy według ustalonego harmonogramu, każdego dnia w grupie jest znajoma twarz dla Twojego dziecka. Od 1 stycznia 2018 roku Ty i Twoje dziecko otrzymacie mentora. Aby skoncentrować swoje dziecko, każdy pracownik edukacyjny przypisuje do grupy jedno lub więcej dzieci. Mentor jest stałym punktem kontaktowym dla Ciebie i starszych dzieci również dla Twojego dziecka.

Personel pedagogiczny BSO może być wykorzystywany jako siła inwazyjna.image

Wszyscy jesteśmy w posiadaniu ważnej (dziecięcej) pierwszej pomocy i / lub dyplomu BHV zgodnie z wymogami ustawy IKK od dnia 1 stycznia 2018 r. Ponadto wszyscy pracownicy, wolontariusze i stażyści mają oświadczenie o postępowaniu.