cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

FAQimage

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een mail.


Aanmelden
Aanmelden kan via deze website. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken we u telefonisch contact met ons op te nemen.
Binnen enkele minuten na aanmelding, ontvangt u een e-mail met de bevestiging. Binnen een paar dagen nemen wij contact op en verwerken uw aanmelding. Een paar maanden voor de start van de opvang nemen we telefonisch contact met u op, om uw opvang behoefte en mogelijkheden door te nemen. Daarna ontvangt u de plaatsingsovereenkomst.
Ja, het liefst zo snel mogelijk. Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing.

Ruilen
Ja dit is mogelijk, indien de bezetting het toelaat. Een incidentele ruildag dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de opvangdag kenbaar gemaakt te worden via de OuderApp. Op zeer korte termijn is het voor ons niet mogelijk om personeel in te zetten. Ruildagen kunt u aanvragen via de ouderapp.

Activiteiten
We bieden leeftijdsgerichte activiteiten. De activiteiten wisselen meermaals per jaar en worden bekend gemaakt via een elektronische nieuwsbrief en via flyers op uw locatie.
De activiteiten kunnen uiteenlopen zoals bijvoorbeeld:

  • Bewegingsles
  • Zwangerschapsgym
  • Kerstdiner
  • Kapper
  • Oudercommissie

Kijk op de aanmeldpagina voor het meest actuele aanbod!


Vakantieopvang
Geef uw vakantiedagen door via de ouderappp. Wij vragen je uiterlijk 2 maanden vooraf aan de zomervakantie aan ons door te geven of je kind(eren) naar de opvang komen. Voor de andere vakantie is er een termijn van 2 weken vooraf.

Contract
De opzegtermijn is 1 maand. Het contract kan, bij voorkeur, voor de 1ste van iedere maand worden opgezegd.

Schriftelijk, per email (info@zeebaboe.nl). Bij voorkeur met vermelding van de opzegreden. We waarderen uw informatie om onze dienstverlening te verbeteren, ook bij opzegging.
Dit kan als er geen wachtlijst is voor de gewenste dag. U kunt de wijziging doorgeven per email (info@zeebaboe.nl).
Dat kan als de bezetting het toelaat. U kunt de extra opvang aanvragen via info@zeebaboe.nl of via ons ouderportaal. De extra uren brengen wij in rekening op de maandelijkse factuur.

Kinderopvangtoeslag
Als ouder, met kinderen die naar formele kinderopvang gaan, kunt u de kinderopvangtoeslag (een tegemoetkoming) aanvragen. De belastingdienst vergoedt tot een maximum uurprijs (zie kosten). U kunt uw tegemoetkoming berekenen en aanvragen op www.toeslagen.nl.
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via internet: www.toeslagen.nl of bellen met de belastingtelefoon, telefoonnummer: 0800-0543. De Belastingdienst heeft circa 1 maand nodig om uw aanvraag te verwerken.
TIP: Houdt uw burgerservicenummer bij de hand!

Er kan maar één aanvrager per kind zijn. Na het verbreken van een relatie behoudt de dan alleenstaande aanvrager de toeslag als deze de kosten van kinderopvang blijft maken en de kinderen bij de aanvrager blijven wonen. Is dat niet het geval, dan moet de aanvrager de toeslag stoppen. Als de ex-partner na het verbreken van de relatie voor de kinderen gaat zorgen en de kosten van kinderopvang gaat maken, dan kan deze ex-partner zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen met ingang van de datum waarop hij/zij na beëindiging van de relatie de kosten voor de opvang overneemt. De oorspronkelijke aanvrager moet dan de toeslag stoppen.

Ja, vanaf 1 januari 2014 dient de kinderopvangtoeslag van uw kind binnen drie maanden na aanvang van de aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. Op de ingangsdatum van de toeslag moet wel sprake zijn van kinderopvang door geregistreerde kinderopvang, zoals opvang van De Zeebaboe.
(zie: www.landelijkregisterkinderopvang.nl)
Het bedrag van de uitbetaling komt niet per se overeen met de maandkosten. Na het verwerken van een wijziging volgt een evenredige uitbetaling over de (resterende) maanden van het jaar. Het verdient aanbeveling om per wijziging te controleren of de eerstvolgende uitbetaling klopt. N.B. Ook alleenstaande ouders, zelfstandigen, re-intergreerders en studerenden hebben recht op de kinderopvangtoeslag.
TIP: De Belastingdienst kan de kinderopvangtoeslag slechts op één bankrekening storten. Heeft u 2 kinderen bij 2 kinderopvangorganisaties, dan is directe verrekening niet aan te raden.